DYRA PROJEKT

Stora infrastrukturprojekt blir alltid ifrågasatta. Det finns alltid de som har en avvikande och bättre förslag. Eller, inga förslag, bara åsikter.
När jag skrev under ”den gamla trafikverk.se” så var de största politiska stötestenarna:
– Förbifart Stockholm
– Västlänken i Göteborg.

FÖRBIFARTEN
När det gäller förbifarten, så vågar jag sätta min sista krona på att domen kommer att bli hård så småningom. Att så här i slutet av bilismens gyllene era, bygga ett mastodont projekt som med stor sannolikhet inte kommer att generera den nytta som man trodde en gång i slutat av förra seklet är en sak. Att den dessutom kommer att sluka medel som borde använts för att bygga ut kollektivtrafiken är inte bara beklagligt, det är på gränsen till kriminellt. Varför blev det ett sådant prestigeprojekt i elfte timman? Ville Sten Nordin ha sitt monument som avslut på en lång politisk karriär? Det svaret blir tyvärr bara spekulativt och insinuant. Men jag tror att det inte blir något monument att minnas i positiva termer.

VÄSTLÄNKEN
Västlänken är ju en lite annan historia. Där är det ju faktiskt kollektivtrafiken som skall bli vinnarna. Men då finns det ju alltid belackare som tycker att det finns bättre lösningar, bättre och billigare. Och inte minst, med betydligt lindrigare ingrepp i stadsmiljön. Där vågar jag inte sätta någon peng på om det blir positivt eller ej när det en gång är klart.

HÖGHASTIGHETSBANORNA
Nu känns det som om ett nytt politiskt gissel håller på att torna upp sig: Höghastighetstågen. Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg, och Europabanan från Stockholm till Malmö.
Jag kommer ihåg en gång på 1980-talet, när de första utredningarna kring Götalandsbanan drog igång. Länen och kommunerna var lyriska när Banverket satte i gång med en förstudie av detta. Ett seriöst projekt, men som sedan lades i byrålådan. Det var helt enkelt för dyrt. Men så vädrade man morgonluft igen för några år sedan, och Sverigeförhandlarna och Trafikverket satte igång med att få fram underlag.
Nu presenterades resultatet för nån månad sedan, och bortsett från att några kommuner såg sina egna stationer försvinna i förslagen, så kändes allt klappat och klart för att mer eller mindre sätta spaden i jorden. Ja, nästan i alla fall…

250px-Talgo_350
Nåja, kanske inte så enkelt. Kommunerna som blev utan kommer naturligtvis inte ge sig så lätt. Och även i de kommuner som drog vinstlotter, finns naturligtvis en del alternativa tekniska lösningar. Som inte minst handlar om hur mycket de själva tvingas bidra med.

Men så kom då ett nytt inspel från regeringen ungefär samtidigt som samråden med kommuner och andra intressenter skulle slutföras. Hade vi råd med detta överhuvudtaget? Det kanske var bäst att se vad det skulle få för konsekvenser för andra infrastrukturprojekt. För det finns naturligtvis en överhängande risk att det kan bli Sveriges största gökunge någonsin. Vi pratar inte småpengar. Förbifarten kan väl antas komma kosta en 30-40 miljarder. (Sunk costs?) Här pratar vi pratar om kostnader i storleksordningen 250-300 miljarder kronor.
Så helt plötsligt känns inte allt så säkert längre.
Fortsättning följer, och det skall bli spännande att se vart det landar.