Hur fort behöver ett tåg gå?

Det har, med rätta, blivit en debatt kring utbyggnaden av höghastighetståg i Sverige. Är det nödvändigt att köra över 300 km/tim, eller räcker det med 250?

Är det ändpunktstrafiken mellan våra största städer som är viktigare än den regionala trafiken.

Sverigeförhandlarna och Trafikverket har nog inte något annat på agendan än snabbt, snabbt och mellan de största städerna i dag. Men hur ser vårt samhälle ut i slutet av 2020-talet? Om vi skall ha något samhälle överhuvud taget så bör vi vara i närheten av ett fossilfritt sådant. Vilket innebär att bilismen troligen har minskat i betydelse, åtminstone för regional trafik. Då behövs bra kollektivtrafik, inte ringleder. Och snabbt, snabbt kan då bli en gökunge som hindrar både utbyggnad av kollektivtrafik och andra järnvägssatsningar.

Nu är det väl tyvärr så att har politiker och höga ämbetsmän- och kvinnor fastnat i en idé, så krävs det ganska mycket för att ändra sig. Men Trafikverket har ju en ny devis: Var modig! Så kanske det kommer någon modig sakkunnig som talar ut om alternativens hela innebörd?