Höghastighetståg

Det är snart riksdagsval i Sverige, och även om infrastrukturfrågor inte ligger högst på dagordningen i år, så finns de ändå i bakgrunden. Och det gäller då naturligtvis tågen. Dessa räddare av miljön. Om de fungerar.

Sedan har det varit mycket politisk diskussion kring höghastighetståg det senaste året. Vilken hastighet? Vilken sträckning? Vilka orter skall komma med på tåget? Lånefinansiering eller ej? Sen har det faktiskt varit en och annan som tyckt att: ”Rusta för tusan upp det som finns först!”

Nu läser jag att ECA, Europeiska revisionsrätten, riktar allvarlig kritik mot Europas satsningar på höghastighetståg. Inte iden som sådan, men att projekten blir dyrare än förväntat, och inte minst, att övergången mellan nationsgränser inte prioriteras. Och, kostnaden för varje insparad resminut i Europa var 1 miljard. I Sverige skulle det sannolikt bli det dubbla.

Det svenska höghastighetsprojektet? Ja, det kommer nog att genomföras vad det lider, men än är det nog en och annan långbänk kvar.